Pla d'estudis Grau en Disseny

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Disseny

Horaris

Matí o tarda

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   48 12  
4t curs   12 36 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Anual, amb assignatures semestrals.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta cursant 30 crèdits per curs.

Mencions

Formació General
Menció en Disseny de Producte
Menció en Disseny d'Espais
Menció en Disseny Gràfic
Menció en Creació Visual
Menció en Cultura del Disseny

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Estratègies de Dibuix
- Representacions Digitals
- Dibuix Tècnic
- Art, Disseny i Societats
- Taller d'Imatge
- Projectes 1
- Dimensions de la Forma i el Color
- Comunicació Visual
- Teories del Disseny
- Projectes 2
- Projectes 3
- Història de l'Art i del Disseny Modern
- Tipografia
- Representacions Digitals Aplicades al Disseny de Text i Imatge (1)
- Representacions Digitals Aplicades al Disseny d'Espai i Volum (1)
- Representacions Digitals en Codi Obert (1)
- Design Project Management
- Recursos Audiovisuals per al Disseny
- Maquetes i Prototips
- Disseny per a la identitat
- Projectes 4
- Autoproducció (2)
- Producció Gràfica (2)
- Materials i Tècniques de Construcció (2)
- Processos de Transformació Industrial (2)
3r curs 4t curs
- Projectes 5
- Disseny i Art Contemporanis
- Disseny Performatiu
- Laboratoris de Creació 1
- Laboratoris de Creació 2
- Usuari i Interacció
- Projectes 6
- Imatge en Moviment (3)
- Modelatge d'Objectes (3)
- Representació d'Espais (3)
- Disseny Web (3)
- Business for Designers
- Últimes Tendències del Disseny
- Anàlisi i Crítica
- Seminari d'Estudis Crítics
- Treball de Final de Grau

(1) S'ha de triar una d'aquestes tres assignatures.
(2) S'ha de triar una d'aquestes quatre assignatures.
(3) S'ha de triar una d'aquestes quatre assignatures.


 

Assignatures optatives

 

3r i 4t cursos
- Pràctiques Externes

Per obtenir una menció, s'han de cursar els 30 crèdits vinculats a l'itinerari:

Menció en Disseny de Producte Menció en Disseny d'Espais
- Equipament i Context
- Packaging
- Mobiliari i Contract
- Disseny i Mobilitat
- Disseny d'Elements Lumínics
- Disseny, Salut i Benestar
- Disseny d'Espais Comercials
- Disseny d'Espais Domèstics
- Intervenció en Espais Existents
- Disseny d'Espais de Treball
- Disseny d'Espais Escènics i Expositius
- Il·luminació d'Espais
Menció en Disseny Gràfic Menció en Creació Visual
- Motion Graphics
- Creació Tipogràfica
- Disseny d'Interfície i Interaccions Digitals
- Sistemes d'Identitat
- Gràfica Aplicada a l'Espai
- Disseny de Campanyes
- Projecte Fotogràfic
- Laboratoris d'Investigació Audiovisual
- Edició Contemporània
- Il·lustració
- Artista Curador
- Pràctiques Artístiques d'Intervenció
Menció en Cultura del Disseny  
- Disseny a Catalunya
- Pedagogies del Disseny
- Disseny i Institucions Culturals
- Strategic Design
- Investigació en Disseny
- Infografia i Visualització de Dades
 

Totes les assignatures són de 6 crèdits.