Accés Grau en Comunicació Audiovisual

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 
 • Cultura Audiovisual (0.2)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0,2)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0,2)
 • Història de l'Art  (0,2)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Llatí (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
11,040
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
 
Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es convaliden des de 18 fins a 36 crèdits de la titulació als estudiants que hagin accedit des dels CFGS d'Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius, d'Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge, d'Imatge, de Producció d'Audiovisuals i Espectacles, de Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles, de Realització d'Audiovisuals i Espectacles, de Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles, de So i de So per a Audiovisuals i Espectacles. Més informació.

Codi de preinscripció

21085

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant del grau en Comunicació Audiovisual és el d'una persona amb les característiques següents:
- Interès per aquest àmbit i, en especial, pels productes audiovisuals (ràdio, televisió, cinema, multimèdia).
- Capacitat de treball en grup.
- Capacitat per a relacionar-se i comunicar-se amb els altres.
- Capacitat de síntesi, d'atenció i d'esforç.
- Capacitat d'observació.
- Esperit crític i capacitat d'autocrítica.
- Creativitat i imaginació.
- Capacitat receptiva per a qualsevol tipus de coneixements.
- Coneixements d'altres idiomes.
Es requereixen bons coneixements previs d'anglès i es recomana haver cursat l'assignatura Cultura Audiovisual al batxillerat.

Formació complementària

Accions propedèutiques:

 • Català, ara sí (20h)
 • Formació bàsica en programació (16h)

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).