Pla d'estudis Grau en Comunicació Audiovisual

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Comunicació Audiovisual

Horaris

Primer Comunicació Audiovisual 2024-2025 (provisional)  (última actualització 26 de juny de 2024)

Segon Comunicació Audiovisual 2024-2025 (provisional)  (última actualització 26 de juny de 2024)

Tercer Comunicació Audiovisual 2024-2025 (provisional)  (última actualització 26 de juny de 2024)

Quart Comunicació Audiovisual 2024-2025 (provisional)  (última actualització 26 de juny de 2024)

A partir del dia 6 de setembre de 2024, heu de consultar els horaris i l'aulari actualitzats a través del mòdul Consulta d'horaris al sia.uab.es

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 30 30    
2n curs 30 30    
3r curs   48 12  
4t curs   12 36 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral (excepte algunes assignatures que són anuals).

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de via lenta amb la meitat de crèdits per curs (30).

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
- Narrativa Audiovisual / 12 crèdits
1r semestre
- Història de la Comunicació / 6 cr.
- Fonaments Tecnològics de l'Audiovisual / 6 cr.
- Mètodes i Fonts d'Investigació en Comunicació / 6 cr.
- Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals / 6 cr.
2n semestre
- Llengua Catalana per a Comunicació Audiovisual / 6 cr.
- Estructura de la Comunicació / 6 cr.
- Perspectiva Històrica del Món i de l'Art Contemporani / 6 cr.
- Locució i Presentació / 6 cr.

 

1r semestre
- Tecnologies de la Informació i la Comunicació / 6 cr.
- Teories de la Comunicació / 6 cr.
- Llenguatge Audiovisual / 6 cr.
- Llengua Espanyola per a Comunicació Audiovisual / 6 cr.
- Història de la Ràdio i de la Televisió / 6 cr.
2n semestre
- Teoria dels Gèneres Audiovisuals / 6 cr.
- Llenguatges Sonors / 6 cr.
- Psicologia del Comportament de les Audiències / 6 cr.
- Sociologia de la Cultura / 6 cr.
- Història del Cinema / 6 cr.

3r curs 4t curs
Anual
- Planificació, Producció i Gestió d'una Obra Audiovisual / 12 cr.
- Llenguatge Multimèdia / 12 cr.
1r semestre
- Dret de la Comunicació Audiovisual / 6 cr.
- Guió Audiovisual de Ficció / 6 cr.
- optativa
2n semestre
- Estructura del Sistema Audiovisual / 6 cr.
- Programació Audiovisual / 6 cr.
- optativa
  
- Treball de Final de Grau
- Pràctiques Externes

Assignatures optatives

3r i 4t cursos  
- Animació Audiovisual
- Direcció d'Art, Disseny Artístic i Il·luminació
- Disseny i Composició Visual en Comunicació Audiovisual
- Disseny, Gestió de Continguts i Estratègia a les Plataformes Socials
- Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic
- Gèneres Cinematogràfics
- Gèneres Televisius
- Guió Audiovisual de No Ficció
- Models de Gestió de l'Empresa Audiovisual
- Qüestions d'Actualitat i Tendències del Sector Audiovisual
- Tècniques de Direcció Cinematogràfica
- Tècniques de Realització i Direcció Sonora
- Tècniques i Gèneres Fotogràfics
- Teoria i Anàlisi de la Televisió
- Teoria i Anàlisi del Film
- Teoria i Pràctica del Documental

 

 

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

Desprogramació d'assignatures

Taula de docència alternativa i adaptacions dels graus 968 i 1196 al grau 1433

Extinció dels estudis

Extinció dels graus