Pla d'estudis Grau en Comunicació Audiovisual

Coneixements

 • Distingir les principals teories de comunicació audiovisual tant des d'un punt de vista històric com les que es configuren i apliquen en el moment actual.
 • Descriure els mitjans audiovisuals i la seva estètica des d'una dimensió històrica.
 • Identificar els principals components del llenguatge audiovisual: moviments de càmera, composició i posada en escena, muntatge, organització de la producció.
 • Reconèixer els fenòmens industrials i empresarials del sector audiovisual.
 • Identificar les diferents modalitats de programació audiovisual en funció dels diferents gèneres audiovisuals.
 • Analitzar la comunicació audiovisual a través de la psicologia de la percepció i de la sociologia.
 • Explicar detalladament la legislació que s'aplica a l'àmbit de la comunicació audiovisual en el context espanyol i europeu.
 • Demostrar domini de l'espanyol i del català orals i escrits en la comunicació audiovisual.

Habilitats

 • Investigar per desenvolupar un treball pràctic o teòric amb base científica en l'àmbit de la comunicació audiovisual.
 • Utilitzar de manera competent les tecnologies i els llenguatges propis de la comunicació audiovisual en la construcció del discurs.
 • Adaptar la capacitat de treball als diferents entorns laborals existents en la comunicació audiovisual.
 • Aplicar la psicologia de la percepció i la sociologia als continguts audiovisuals per fer-los més eficaços comunicativament.
 • Debatre sobre el marc legal que afecta un determinat producte i contingut audiovisual.
 • Integrar l'espanyol i el català oral i escrit a un producte audiovisual.

Competències

 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement de la comunicació audiovisual per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Idear pel·lícules, programes de ràdio i televisió i tot tipus de projectes audiovisuals tant en l'àmbit de la ficció com de la no-ficció.
 • Aplicar les habilitats narratives i expositives específiques dels continguts audiovisuals.
 • Avaluar en l'àmbit de la comunicació audiovisual els projectes en funció de l'impacte social i mediambiental que tenen.
 • Construir continguts elaborats a partir de la tecnologia audiovisual, actuant amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i els deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Valorar la capacitat de comunicació i persuasió de continguts audiovisuals per fidelitzar diferents segments del públic.
 • Determinar si els productes audiovisuals compleixen el codi deontològic que s'aplica a l'àmbit de la comunicació audiovisual.
 • Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori de l'espanyol i del català.