Pla d'estudis Grau en Comunicació Audiovisual

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103844 - Estructura de la Comunicació

 103843 - Història de la Comunicació

 105000 - Llengua Catalana per a Comunicació Audiovisual

 103842 - Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals

 104997 - Perspectiva Històrica del Món i de l'Art Contemporani

 105002 - Fonaments Tecnològics de l'Audiovisual

 103056 - Locució i Presentació

 105014 - Mètodes i Fonts d'Investigació en Comunicació

 105019 - Narrativa Audiovisual

2n curs

 105001 - Llengua Espanyola per a Comunicació Audiovisual

 104998 - Psicologia del Comportament de les Audiències

 104999 - Sociologia de la Cultura

 103841 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació

 103840 - Teories de la Comunicació

 105005 - Història dels Relats Audiovisuals

 105007 - Llenguatge Audiovisual

 105008 - Llenguatges Sonors

 103069 - Teoria dels Gèneres Audiovisuals

3r curs

 103029 - Dret de la Comunicació Audiovisual

 103021 - Estructura del Sistema Audiovisual

 103065 - Guió Audiovisual de Ficció

 105020 - Llenguatge Multimèdia

 105009 - Planificació, Producció i Gestió d'una Obra Audiovisual

 105006 - Programació Audiovisual

4t curs

 105004 - Pràctiques Externes

 103054 - Treball de Final de Grau

Optatives

 103039 - Animació Audiovisual

 105011 - Direcció d'Art, Disseny Artístic i Il·luminació

 103846 - Disseny i Composició Visual en Comunicació Audiovisual

 105013 - Disseny, Gestió de Continguts i Estratègia a les Plataformes Socials

 103066 - Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic

 103076 - Gèneres Cinematogràfics

 103071 - Gèneres Televisius

 103064 - Guió Audiovisual de No-ficció

 105003 - Models de Gestió de l'Empresa Audiovisual

 105015 - Qüestions d'Actualitat i Tendències del Sector Audiovisual

 103035 - Tècniques de Direcció Cinematogràfica

 105010 - Tècniques de Realització i Direcció Sonora

 105012 - Tècniques i Gèneres Fotogràfics

 103048 - Teoria i Anàlisi de la Televisió

 103047 - Teoria i Anàlisi del Film

 103031 - Teoria i Pràctica del Documental (2022-23)