Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 79 50
2019 89 50
2018 99 50
2017 137 50
2016 130 50
2015 118 50
2014 85 50
2013 66 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 100% 100%
2018 98,79% 98,79%
2017 97,93% 100%
2016 98,83% 98,83%
2015 97,25% 97,25%
2014 99,26% 99,25%
2013 95,34% 95,34%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats