Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Formació especialitzada en tècniques d’observació de la Terra per l’estudi del territori i la gestió dels seus recursos.

Professorat Màster Oficial - Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Coordinació del màster

Coordinador científic: Dr. Xavier Pons
Ajudant de coordinació: Cristina Cea López
Correu electrònic: cristina.cea@uab.cat

Relació de professors

Format per un sòlid equip de persones dedicades professionalment a la Teledetecció i els SIG, reconegudes internacionalment i provinents de:

 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
 • Universitat de Barcelona (UB)
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA)
 • Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)
 • Diputacions provincials i altres institucions.

Professors acadèmics

 • Dr. Joan Bech. Professor numerari UB. Expert en Teledetecció de l’atmosfera.
 • Dr. Antoni Broquetas. Catedràtic UPC de Teoria Senyal i Comunicació. Expert en Teledetecció en les microones.
 • Dr. Jaume Calvet. Catedràtic UB del Departament de Geodinàmica i Geofísica. Expert en Teledetecció i Geologia.
 • Dr. Adriano Camps. Catedràtic UPC de Teoria Senyal i Comunicació. Expert en Teledetecció en les microones. Investigador ICREA Acadèmia.
 • Dr. Bernat Codina. Professor titular UB. Expert en Teledetecció de l’atmosfera.
 • Dr. Jordi Cristóbal. Professor agregat i investigador del Geophysical Institute a Alaska. Expert en Teledetecció en el tèrmic.
 • Dr. Josep A. Gili. Catedràtic UPC, Dpt. Enginyeria Terreny, Cartogràfica i Geofísica. Expert en Geomàtica.
 • Dr. Agustín Lobo. Investigador Ramón y Cajal UAB-CSIC. Expert en Teledetecció.
 • Dr. Javier Muñoz. Eng. Tècnic en Topografia. Expert en Fotogrametria, Drons HEMAV i professor UPC.
 • Dr. Miquel Ninyerola. Professor agregat UAB. Expert en Estadística espacial.
 • Dr. Lluís Pesquer. Doctor en Geografia i Investigador CREAF-UAB. Expert en Anàlisi amb SIG.
 • Dr. Joan Pino. Professor Agregat d'Ecologia. CREAF-UAB. Expert en Ecologia del paisatge.
 • Dr. Xavier Pons. Catedràtic de Geografia UAB. Expert en Teledetecció i SIG. Investigador ICREA Acadèmia.
 • Sra. Carolina Puig. Professora UPC. Experta en Geodèsia.
 • Dr. Pere Serra. Professor lector UAB. Expert en Anàlisi de dades.
 • Dra. Alaitz Zabala. Professora associada UAB. Ambientòloga i experta en estàndards internacionals de metadades en SIG i Teledetecció.


Professors professionals del sector

 • Sr. José Ángel Burriel. Consulting de Cartografia i SIG & Formació Ambiental. Expert en Fotointerpretació.
 • Sra. Cristina Cea. Tècnica d’investigació UAB del Departament de Geografia. Experta en Teledetecció i Neus.
 • Sr. Carles Dalmases. Tècnic superior i expert en SIG a la Diputació de Barcelona.
 • Sr. Eduardo de Miguel. Enginyer Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Responsable de diverses missions internacionals de llançament de sensors a l’espai.
 • Dr. Ricardo Díaz-Delgado. Investigador Estación Biológica de Doñana-CSIC. Expert en Teledetecció de la vegetació.
 • Sr. Sergi Gumà. Tècnic superior. Expert en Cartografia temàtica. Tecnogeo.
 • Dr. Jordi Isern Fontanet. Científic titular a l'Institut de Ciències del Mar (CSIC). Expert en Teledetecció marina.
 • Sra. Núria Julià. Tècnica del CREAF-UAB. Experta en publicació de cartografia a internet.
 • Dr. Arnald Marcer. Investigador del CREAF-UAB. Responsable del disseny del Sistema d’Informació Ambiental de Catalunya.
 • Dr. Joan Masó. Investigador del CREAF-UAB. Màster en Electrònica i expert en SIG.
 • Dr. Òscar Mora. Expert en Interferometria. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 • Sr. Gerard Moré. Llicenciat en Ciències Ambientals, Màster en Teledetecció i SIG i expert en mètodes de classificació d'imatges.
 • Dr. Joan Cristian Padró. Tècnic UAB. Expert en processament d'imatges de satèl·lit mitjançant mesures radiomètriques de camp adquirides en drons (UAV), i espectroradiòmetres.
 • Sr. Fernando Pérez. Unitat de Teledetecció i Procés d'Imatge de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 • Dr. Jordi Vayreda. Investigador CREAF-UAB. Responsable del Sistema d’Informació dels Boscos de Catalunya.