Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Formació especialitzada en tècniques d’observació de la Terra per l’estudi del territori i la gestió dels seus recursos.

Pla d'estudis Màster Oficial - Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica és un màster de 60 ECTS a realitzar durant un curs acadèmic. Aquest Màster té un perfil mixt i s'adreça tant a alumnes que vulguin continuar posteriorment una carrera científica a través de programes de doctorat, com a aquells alumnes que desitgen una formació de tipus professionalitzador.

L'estructura del màster contempla 7 mòduls, dels quals 4 són obligatoris (un mòdul de 15 ECTS, dos de 6 i un de 9 respectivament), 2 optatius (de 9 ECTS cadascun) i el restant correspon al Treball de Fi de Màster (15 ECTS ).

Els mòduls obligatoris es caracteritzen per posar èmfasi en alguna d'aquestes àrees:
(a) Ciència de la Informació Geogràfica: Teledetecció i SIG.
(b) Processament d'imatges de Teledetecció .
(c) Anàlisi espacial
(d) Mètodes d'obtenció d'informació geogràfica

La configuració de l'optativitat té com a propòsit dotar l'oferta formativa del màster de coneixements avançats en els àmbits dels Sistemes d'Informació Geogràfica i la Teledetecció, així com oferir una aproximació a les possibles aplicacions d'aquestes tècniques d'anàlisi espacial i observació remota.

Inici de curs

05/10/2023

Fi de curs

24/05/2024

Horaris

Classes: de dilluns a dijous de 17 a 21h
Tutories de pràctiques i exàmens: divendres de 15 a 19h.


El Màster en Xifres

A l'apartat El Màster en Xifres es poden consultar dades estadístiques sobre la titulació.

Calendari acadèmic

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 36
Optatius 9
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Anàlisi Espacial 9 OB
Ciència de la Informació Geogràfica: Teledetecció i SIG 15 OB
Mètodes d'Obtenció d'Informació Geogràfica 6 OB
Processament d'Imatges de Teledetecció 6 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Formació Avançada en SIG 9 OT*
Formació Avançada en Teledetecció 9 OT*

* Optatius, s'han de cursar 9 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius