Màster oficial en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Formació especialitzada en tècniques d’observació de la Terra per l’estudi del territori i la gestió dels seus recursos.

Matrícula Màster Oficial - Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Estudiants de nou ingrés al màster

Un cop concedit l’accés definitiu al màster, cal formalitzar la matrícula presencial a la Gestió Acadèmica en les dates informades, i en el dia i hora assignats via correu electrònic o telèfon.

En cas que la persona interessada no pugui venir a formalitzar la matrícula, haurà d’autoritzar a una altra persona, que haurà de portar una autorització degudament complimentada i signada amb les seves dades i les de la persona autoritzada, juntament amb una fotocòpia del DNI/NIF de cadascun.

Per accedir a tota la informació sobre la matriculació i la documentació a aportar, visiteu aquest enllaç.

Preu:

Comunitaris: 79 € per crèdit, inclou taxes i assegurança escolar.
Extracomunitaris: 99 € per crèdit, inclou taxes i assegurança escolar.
5% dte. Exalumnes FUABformació (només a la primera matrícula del curs complet)
10% dte. Alumni Premium+ (només a la primera matrícula del curs complet)

Premi als millors estudiants: en finalitzar el Màster, els estudiants amb millors qualificacions rebran un premi de 1500 €. Es concedirà un premi per cada cinc estudiants.

La matrícula inclou una llicència completa del MiraMon i una llicència campus anual de l’ArcGIS per poder instal·lar-les a l’ordinador personal de l’estudiant.

Crèdits:

60 crèdits ECTS