Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Formació especialitzada en tècniques d’observació de la Terra per l’estudi del territori i la gestió dels seus recursos.

Pla d'estudis Màster Oficial - Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43379 - Anàlisi Espacial

 43380 - Ciència de la Informació Geogràfica: Teledetecció i SIG

 43383 - Mètodes d'Obtenció d'Informació Geogràfica

 43384 - Processament d'Imatges de Teledetecció

 43385 - Treball de Fi de Màster

 43381 - Formació Avançada en SIG

 43382 - Formació Avançada en Teledetecció