Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Una invitació a explorar les dimensions socials i històriques de la ciència, la tecnologia i
la medicina i a preparar-te per a la recerca històrica i la comunicació científica

Pla d'estudis Màster Oficial - Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Treballs de fi de màster

Dels 60 crèdits què consta el màster, 15 corresponen al Treball de Fi de Màster. Aquest exercici, supervisat per un professor o tutor del màster des del plantejament del projecte fins a la presentació final, representa la culminació del màster.

Treballs de Fi de Màster 2019/20

Treballs de Fi de Màster 2018/19

Treballs de Fi de Màster 2017/18

Treballs de Fi de Màster 2016/17

Treballs de Fi de Màster 2015/16

Treballs de Fi de Màster 2014/15

Treballs de Fi de Màster 2013/14

Treballs de Fi de Màster 2012/13

Treballs de Fi de Màster 2011/12