Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Una invitació a explorar les dimensions socials i històriques de la ciència, la tecnologia i
la medicina i a preparar-te per a la recerca històrica i la comunicació científica

Pla d'estudis Màster Oficial - Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Treballs de fi de màster

Dels 60 crèdits què consta el màster, 15 corresponen al Treball de Fi de Màster. Aquest exercici, supervisat per un professor o tutor del màster des del plantejament del projecte fins a la presentació final, representa la culminació del màster.

Treballs de Fi de Màster 2019/20

Treballs de Fi de Màster 2018/19

Treballs de Fi de Màster 2017/18

Treballs de Fi de Màster 2016/17

Treballs de Fi de Màster 2015/16

Treballs de Fi de Màster 2014/15

Treballs de Fi de Màster 2013/14

Treballs de Fi de Màster 2012/13

Treballs de Fi de Màster 2011/12