Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Una invitació a explorar les dimensions socials i històriques de la ciència, la tecnologia i
la medicina i a preparar-te per a la recerca històrica i la comunicació científica

Pla d'estudis Màster Oficial - Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42279 - La Ciència en la Història

 44534 - Treball de Final de Màster

 42281 - Cultura Material, Patrimoni i Comunicació Científica

 42286 - De Frankenstein a Einstein: Ciència i Societat Contemporànies

 42284 - Els Orígens de la Ciència Moderna

 42280 - Grans temes en Història de la Ciència

 42285 - Individu, Salut i Societat

 42736 - Metodologia de la Recerca

 44535 - Pràctiques Externes