Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissiķ

Els requisits per a l'admissió són els següents:

  • Títol de llicenciat/ada, graduat/ada, o d'enginyer/a / arquitecte/a superior o tècnic/a.

Criteris de selecciķ

Els criteris de selecció són:

  • Coneixements previs en matèries cientificotècniques i/o humanístiques.
  • Raons per les quals es desitja cursar el màster.
  • Expedient acadèmic.
  • Coneixement d'idiomes.

En cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertades (40) es tindran en compte els següents criteris:

  • Expedient acadèmic (50%)
  • Coneixement d'idiomes (50%), especialment el nivell d'anglès B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

També es podran realitzar entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció.

Si tens dubtes o vols més informaciķ pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrās un correu de confirmaciķ de la teva peticiķ

Web del māster http://www.cehic.es/master.php?sitelang=ca