Màster Universitari en Gestió Pública

Un màster interuniversitari i interdisciplinari amb un equip docent de primer nivell que et permetrà adquirir les habilitats necessàries per a la gestió en el sector públic

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Pública

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster en Gestió Pública consta de 60 crèdits, a cursar en un únic curs acadèmic en dos semestres de 30 crèdits. S'ofereixen 7 mòduls de 10 crèdits, dels quals els estudiants han de cursar 5 mòduls obligatoris comuns i escollir un altre d'entre dos mòduls optatius. Els mòduls optatius són "Pràctiques Professionals" i "Metodologia d'Investigació". El màster no ofereix especialitats ni itineraris.

Inici de curs

02/10/2023

Horaris

Matí i/o tarda.

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 40
Optatius 10
Treball de fi de màster 10
TOTAL 60

 

 

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques 10 OB
Economia del Sector Públic 10 OB
Instruments d'Administració i Gestió Pública 10 OB
Organització, Recursos Humans i Gestió 10 OB
Treball de Final de Màster 10 OB
Metodologia de Recerca 10 OT
Pràctiques Professionals 10 OT

 

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius