Màster Universitari en Gestió Pública

Un màster interuniversitari i interdisciplinari amb un equip docent de primer nivell que et permetrà adquirir les habilitats necessàries per a la gestió en el sector públic

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Pública

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42454 - Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques

 41256 - Economia del Sector Públic

 41257 - Instruments d'Administració i Gestió Pública

 41258 - Organització, Recursos Humans i Gestió

 42457 - Treball de Final de Màster

 42455 - Metodologia de Recerca (2023-24)

 42456 - Pràctiques Professionals