Màster Universitari en Gestió Pública

Un màster interuniversitari i interdisciplinari amb un equip docent de primer nivell que et permetrà adquirir les habilitats necessàries per a la gestió en el sector públic

Admissió Màster Oficial - Gestió Pública

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. DNI o passaport vigent.
  2. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les assignatures cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i qualificació global.
  3. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat en el document anterior (si no el tens ja ens el faràs arribar més endavant).
  4. Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: experiència investigadora, publicacions, experiència professional, estades a l'estranger, beques o ajuts a la recerca obtinguts (si s'escau).
  5. Carta de motivació.
  6. Coneixements d'anglès (nivell d'usuari independent B2) del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa. S'acceptaran certificats de l'EOI, SdL UAB, IELTS, TOEFL o altres d'aquesta taula d'equivalències.

Recorda que si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ho assenyalis a l'apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció "Pendent de finalitzar".