Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology,Genomics and Biotechnology

Pla d'estudis Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

Horaris

Aules Màsters

Estructura del pla d'estudis

 

 
Caràcter Crèdits
Obligatoris 24
Optatius 12
Treball de fi de màster 15
Pràctiques externes 9
TOTAL 60
 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Biologia Molecular i Enginyeria Genètica de les Plantes 6 OB
Biotecnologia Agrària 6 OB
Fisiologia i Metabolisme Vegetals 6 OB
Genòmica Vegetal 6 OB
Pràctiques Externes 9 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Aprenentatge Basat en Problemes en Biologia Vegetal 6 OT*
Desenvolupament Vegetal i Respostes Mediambientals 6 OT*
Biologia de Sistemes de les Plantes 6 OT**
Noves Perspectives en Biologia Vegetal 6 OT**

* Optatius, s'han de cursar 6 crèdits
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius