Màster oficial en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Conèixer de manera integrada el funcionament dels vegetals és fonamental per al desenvolupament científic i tecnològic

Pla d'estudis Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43864 - Biologia Molecular i Enginyeria Genètica de las Plantes

 43866 - Biotecnologia Agrària

 43863 - Fisiologia i Metabolisme Vegetals

 43865 - Genòmica Vegetal

 43869 - Pràctiques Externes

 43870 - Treball de Final de Màster

 43872 - Aprenentatge Basat en Problemes en Biologia Vegetal

 43867 - Biologia de Sistemes de les Plantes

 43868 - Desenvolupament Vegetal i Respostes Mediambientals

 43871 - Noves Perspectives en Biologia Vegetal