Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology,Genomics and Biotechnology

Pla d'estudis Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43864 - Biologia Molecular i Enginyeria Genètica de las Plantes

 43866 - Biotecnologia Agrària

 43863 - Fisiologia i Metabolisme Vegetals

 43865 - Genòmica Vegetal

 43869 - Pràctiques Externes

 43870 - Treball de Final de Màster

 43872 - Aprenentatge Basat en Problemes en Biologia Vegetal

 43867 - Biologia de Sistemes de les Plantes

 43868 - Desenvolupament Vegetal i Respostes Mediambientals

 43871 - Noves Perspectives en Biologia Vegetal