Màster universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Conèixer de manera integrada el funcionament dels vegetals és fonamental per al desenvolupament científic i tecnològic

Pla d'estudis Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology