Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics

La bioinformàtica és una ciència estratègica, imprescindible per donar sentit a l’allau de dades biològiques que no para de créixer vertiginosament.

Pla d'estudis Màster Oficial - Bioinformàtica / Bioinformatics

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster en Bioinformàtica / Bioinformatics és un màster de 60 ECTS i té una durada d'un curs acadèmic. El pla d'estudis està compost per set mòduls docents, dels quals, durant el primer semestre es realitzaran tots els mòduls teòrics i durant el segon semestre les pràctiques professionals i el treball de fi de màster.
Els mòduls obligatoris són dos: i) el mòdul (1) Programació en Bioinformàtica (6 ECTS) que té com a objectiu que l'alumne conegui i aprengui a manejar les eines i llenguatges de programació informàtica d'ús comú en bioinformàtica; i ii) el mòdul (2) Core Bioinformatics (12 ECTS) enfocat a l'aplicació de mètodes i anàlisis bioinformàtiques en projectes d'investigacions òmiques.
Els mòduls optatius, per la seva banda, permeten que l'alumne pugui enfocar els seus estudis al desenvolupament d'aquelles àrees de la bioinformàtica que més li interessin ia les que vulgui acabar dedicant-se de manera professional. L'alumne haurà d'escollir un mòdul optatiu (12 ECTS) d'entre els següents: (3) Genòmica, (4) Estructura i Funció de Proteïnes i Disseny de Fàrmacs i (5) Computació d'Altes Prestacions i anàlisi de Big Data.
Finalment, durant el segon semestre es realitzaran els mòduls (6) Pràctiques Professionals (15 ECTS) i (7) Treball de Fi de Màster (15 ECTS). En aquesta última etapa, l'alumne triarà on vol realitzar la seva estada de pràctiques, bé en un centre de recerca o en una empresa.

Horaris

Aules Màsters

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 18
Optatius 12
Treball de fi de màster 15
Pràctiques externes 15
TOTAL 60

 

 

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Core Bioinformatics 12 OB
Pràctiques Professionals 15 OB
Programació en Bioinformàtica 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Computació d'Altes Prestacions i Anàlisi de Big Data 12 OT
Estructura i Funció de Proteïnes i Disseny de Fàrmacs 12 OT
Genòmica 12 OT

 

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius