Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Únic màster universitari a Espanya dedicat íntegrament a l'ensenyament del xinès, amb un clar enfocament professionalitzador.

Pla d'estudis Màster Oficial - Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

L’enfocament d’aquest màster és primordialment professionalitzador, per la qual cosa els continguts estan orientats fonamentalment cap a la formació de docents de llengua xinesa que tindran alumnes hispanoparlants. Per això, s’han dissenyat uns mòduls de tipus teòric que estaran complementats amb mòduls pràctics, en els quals es podrà implementar l’esmentada teoria, al voltant de la llengua i la cultura xineses i la seva didàctica. Així mateix, considerem que també és important proporcionar als alumnes les eines bàsiques per poder investigar en aquest àmbit, en concret al vessant d’investigació-acció, i poder aprofundir en qüestions derivades de la pràctica docent des d’una perspectiva acadèmica. En resum, el contingut del programa proporcionarà els punts següents:
  • Els fonaments teòrics necessaris sobre les teories d’aprenentatge i de didàctica de les llengües.
  • Coneixements sòlids sobre la llengua i cultura xineses i la seva didàctica, amb les últimes tendències en aquest camp.
  • Coneixements de les dificultats que la llengua xinesa presenta específicament per als hispanoparlants. És a dir, els estudiants seran competents en xinès i espanyol, i seran capaços d’aplicar coneixements contrastius entre les dues llengües amb finalitats didàctiques.
  • Fonaments metodològics pràctics per a la didàctica de la llengua xinesa adaptada a la diversitat dels estudiants: nens, adolescents i adults.
  • L’oportunitat de fer pràctiques reals amb alumnes que, al seu torn, els proporcionaran material de primera mà per al treball de final de màster.
  • Formació bàsica en metodologia de la investigació.

Inici de curs

12/09/2024

Fi de curs

18/07/2025

Horaris

1er semestre: tardes de dilluns a divendres.

2on semestre: divendres per la tarda i pràctiques de dilluns a dissabte, tardes o matins, en funció del centre de pràctiques.

Calendari acadèmic

Estructura del pla d'estudis

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 42
Treball de fi de màster 9
Pràctiques externes 9
TOTAL 60

 

 

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Cultura Xinesa i Interculturalitat 6 OB
Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa 12 OB
Llengua Xinesa 6 OB
Pràctiques Externes 9 OB
Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa 6 OB
Teories de la Didàctica de la Llengua 12 OB
Treball de Final de Màster 9 OB

 

 

 

OB: Obligatoris