Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Únic màster universitari a Espanya dedicat íntegrament a l'ensenyament del xinès, amb un clar enfocament professionalitzador.

Admissió Màster Oficial - Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Període de preinscripció per al curs acadèmic 2022-23: de l'1 de febrer al 3 d'octubre de 2022.

Un cop resoltes totes les sol·licituds, si queden places vacants, s'obrirà un altre termini per fer la preinscripció al màster.