Màster universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Únic màster universitari a Espanya dedicat íntegrament a l'ensenyament del xinès, amb un clar enfocament professionalitzador.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Matrícula Màster Oficial - Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Estudiants de nou ingrés al màster

Un cop concedit l'accés definitiu al màster, cal formalitzar la matrícula de forma presencial al lloc, dia i hora assignats via correu electrònic o telèfon.

En cas que la persona interessada no pugui venir a formalitzar la matrícula, haurà d'autoritzar a una altra persona, que haurà de portar una autorització degudament omplerta i signada amb les dades de la persona interessada i de la persona autoritzada, juntament amb una fotocòpia del DNI/NIF de cadascuna.

Per saber més del procés de matriculació, la documentació a aportar i consultar el tutorial de matrícula, visiteu la web de FUABformació

Per a consultes sobre informació acadèmica i tràmits administratius, fes clic aquí.

Documentació

Accedeix AQUÍ a tota la informació sobre matrícula i documentació a presentar.

Preu:

Estudiants extracomunitaris: 112€/ crèdit, inclou taxes i assegurança escolar.
Estudiants UE/nacionals: 82€/ crèdit, inclou taxes i assegurança escolar. 
5% dte. Exalumnes FUABformació (només a la primera matrícula del curs complet)
5% dte. Alumni UAB (només a la primera matrícula del curs complet)

Crèdits:

60 ECTS