Màster universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Únic màster universitari a Espanya dedicat íntegrament a l'ensenyament del xinès, amb un clar enfocament professionalitzador.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Pla d'estudis Màster Oficial - Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43973 - Cultura Xinesa i Interculturalitat

 43972 - Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa

 43971 - Llengua Xinesa

 43975 - Pràctiques Externes

 43974 - Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa

 43970 - Teories de la Didàctica de la Llengua

 43976 - Treball de Final de Màster