Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology,Genomics and Biotechnology

Pla d'estudis Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Guies docents dels mòduls

Horaris

Aules Màsters

Estructura del pla d'estudis

 

 
Caràcter Crèdits
Obligatoris 24
Optatius 12
Treball de fi de màster 15
Pràctiques externes 9
TOTAL 60
 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Biologia Molecular i Enginyeria Genètica de les Plantes 6 OB
Biotecnologia Agrària 6 OB
Fisiologia i Metabolisme Vegetals 6 OB
Genòmica Vegetal 6 OB
Pràctiques Externes 9 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Aprenentatge Basat en Problemes en Biologia Vegetal 6 OT*
Desenvolupament Vegetal i Respostes Mediambientals 6 OT*
Biologia de Sistemes de les Plantes 6 OT**
Noves Perspectives en Biologia Vegetal 6 OT**

* Optatius, s'han de cursar 6 crèdits
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius