Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Forma professionals que desenvolupin matèries humanístiques a l'àmbit del sector turístic, aportant valor afegit i innovació en la gestió del coneixement en la relació turisme - patrimoni cultural.

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 44172 - Claus Interpretatives Turístiques del Patrimoni Artístic

 44173 - Estratègies Socials, Econòmiques i Antropològiques per a la Gestió Turística del Patrimoni Cultural

 44169 - Instruments de Gestió Turística Patrimonial del Territori

 44170 - Interpretació Històrica dels Recursos Culturals

 44171 - Mediació Didàctica de la Llengua i Creació de Productes Turístics Literaris

 44174 - Metodologies i Tècniques de Recerca

 44175 - Pràctiques Externes

 44176 - Treball de Final de Màster