Màster oficial en Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Forma professionals que desenvolupin matèries humanístiques a l'àmbit del sector turístic, aportant valor afegit i innovació en la gestió del coneixement en la relació turisme - patrimoni cultural.

Matrícula Màster Oficial - Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Estudiants de nou ingrés al màster

Un cop concedit l’accés definitiu al màster, cal formalitzar la matrícula presencial a la Gestió Acadèmica en les dates informades, i en el dia i hora assignats via correu electrònic o telèfon.

En cas que la persona interessada no pugui venir a formalitzar la matrícula, haurà d’autoritzar a una altra persona, que haurà de portar una autorització degudament complimentada i signada amb les seves dades i les de la persona autoritzada, juntament amb una fotocòpia del DNI/NIF de cadascun.

Per continuar amb tota la informació sobre la matriculació i la documentació a aportar, visiteu aquest enllaç

Avisos importants

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A ESTUDIANTS PROVINENTS DE PAÏSOS DE PARLA NO HISPANA:
per tal de garantir el correcte seguiment de les classes, es requerirà a aquests estudiants domini de la llengua castellana a nivell B2 (DELE).

Documentació

Accedeix AQUÍ a tota la informació sobre matrícula i documentació a presentar.

Preu:

Comunitaris: 75 €/crèdit, inclou taxes i assegurança escolar.
Extracomunitaris: 100 €/ crèdit, inclou taxes i assegurança escolar.
5% dte. Exalumnes FUABformació (només a primera matrícula del curs complet)
10% dte. Alumni Premium+ (només a primera matrícula del curs complet)

Crèdits:

60 ECTS