Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments

Formació qualificada per poder treballar professionalment en tots els àmbits del sector dels esdeveniments, amb pràctiques en empreses de prestigi en congressos, convencions i grans esdeveniments.

Matrícula Màster Oficial - Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments

Estudiants de nou ingrés al màster

Un cop concedit l’accés definitiu al màster, cal formalitzar la matrícula de forma presencial a la Gestió Acadèmica en les dates informades, i en el dia i hora assignats via correu electrònic o telèfon.

En cas que la persona interessada no pugui venir a formalitzar la matrícula, haurà d’autoritzar a una altra persona, que haurà de portar una autorització degudament emplenada i signada amb les seves dades i les de la persona autoritzada, juntament amb una fotocòpia del DNI/NIF de cadascun.

Per continuar amb tota la informació sobre la matriculació i la documentació a aportar, visiteu aquest enllaç.

Avisos importants

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A ESTUDIANTS PROVINENTS DE PAÏSOS DE PARLA NO HISPANA:
Per tal de garantir el correcte seguiment de les classes, es requerirà a aquests estudiants domini de la llengua castellana a nivell B2 (DELE).

Preu:

123 € / crèdit, inclou taxes i assegurança escolar.
5% dte. Exalumnes Escola FUAB Formació (només a primera matrícula del curs complet)
5% dte. Alumni UAB (només a primera matrícula del curs complet)
 

Crèdits:

60 ECTS