Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments

Formació qualificada per poder treballar professionalment en tots els àmbits del sector dels esdeveniments, amb pràctiques en empreses de prestigi en congressos, convencions i grans esdeveniments.

Admissió Màster Oficial - Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per ser admès al màster serà requisit realitzar una prova en línia d'accés en què es valorarà el nivell de coneixement sobre l'àmbit del Turisme d'Esdeveniments, sobre la llengua castellana i sobre la llengua anglesa. Per ambdues llengües es requerirà un coneixement mínim equivalent al nivell B1 del Marc de Referència Europeu. El resultat de la prova serà "apte" o "no apte". Només les persones que hagin aconseguit la qualificació de "apte" podran continuar amb el procés d'admissió.

El màster va dirigit preferentment als titulats en:

  • Turisme, Geografia, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Ciències Empresarials i Publicitat i Relacions Públiques, sense necessitat de cursar complements de formació.
  • Traducció i Interpretació, Medicina, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia i la resta de titulacions, que podran necessitar cursar complements de formació.

Per realitzar la preinscripció s'haurà de presentar la següent documentació:

  • Expedient acadèmic.
  • Currículum (per identificar possible formació en l'àmbit del Turisme d'Esdeveniments i/o experiència professional).

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de preselecció:
  • Expedient acadèmic (50%)
  • Currículum (per identificar el possible nivell de formació en l'àmbit del turisme de negocis i/o experiència professional) (25%)
  • Coneixement dels idiomes del màster: castellà i anglès (nivells superiors al B1 obtindran una valoració més alta) (10%)
  • Entrevista als inscrits (15%)

Complements de formació

Els titulats en Turisme, Geografia, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Ciències Empresarials i Publicitat i Relacions Públiques no necessitaran cursar complements de formació. Els titulats en qualsevol altre estudi podran necessitar complements formatius.

Els complements de formació es realitzaran com un curs propedèutic que es cursarà durant les setmanes prèvies a l'inici del màster en les pròpies instal·lacions de l'EUTDH. Consten de 6 ECTS i el seu contingut correspon a nivell de grau, concretament:
  • Principis Bàsics del Turisme de Negocis, 3 ECTS.
  • Principis Bàsics de la Gestió Econòmica de Projectes (Esdeveniments), 3 ECTS.
Principis Bàsics del Turisme de Negocis: tenint en compte que és un Màster enfocat a l'estudi d'un subsector del Turisme, els estudiants han de conèixer els principis bàsics pels quals es regeix aquest subsector econòmic de la societat. Per això, cal que coneguin com funciona un sector econòmic, les característiques del turisme en general i on s'emmarca el turisme de negocis. A més, és important aprendre a utilitzar i analitzar dades disponibles per estudiar l'estat, evolució i tendències d'un sector econòmic.

Principis Bàsics de la Gestió Econòmica de Projectes (Esdeveniments): atès que el Màster té com a objectiu transmetre els coneixements bàsics de l'organització de tot tipus d'esdeveniment, és essencial que els alumnes coneguin els principis bàsics de la gestió de projectes i la gestió empresarial . La majoria dels coneixements són adquirits en els diferents mòduls del màster, però hi ha coneixements bàsics com la gestió financera i comptable d'una empresa, projecte o esdeveniment que cal conèixer prèviament i que difícilment són de domini si no s'ha estudiat en una de les titulacions considerades com més afins i que no necessitaran cursar complements de formació.

En el cas de requerir complements de formació, segons el currículum de cada estudiant en procés d'admissió, la Comissió del Màster del Centre decidirà si l'alumne ha de realitzar un curs o els dos.