Dades de preinscripciķ

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de solˇlicituds
Solˇlicituds Oferta
2017 54 30
2016 71 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 100% 100%
* Rendiment = nombre de crčdits superats / crčdits matriculats