Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Formació especialitzada en tècniques d’observació de la Terra per l’estudi del territori i la gestió dels seus recursos.

Admissió Màster Oficial - Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Calendari general

De gener a octubre.

Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.