Curs 2024-2025

Curs 2024-2025

ACCÉS PER CANVI D'ESTUDIS UNIVERSITARIS ESPANYOLS

OFERTA DE PLACES
 

Titulació Places
Grau de Periodisme     8
Grau de Publicitat i Relacions Públiques     7
Grau de Comunicació Audiovisual     5
Grau de Comunicació Interactiva     3
Grau de Comunicació de les Organitzacions        3


CALENDARI


LLOC ON PRESENTAR LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ:

Abans d'iniciar la sol·licitud en línia LLEGIU DETINGUDAMENT l’acord d’oferta de places i criteris d’admissió per canvi d’estudis universitaris espanyols.

TINGUEU EN COMPTE QUE segons l’article 226. Criteris per a la resolució de les sol·licituds de reconeixement de la Normativa Acadèmica de la UAB (Acord del Consell de Govern de 7 de juliol de 2022 i modificada per acords de Consell de Govern d’1 de febrer de 2023 i de 12 de juliol de 2023): 
El reconeixement es fa a partir de les assignatures superades originalment i no dels seus reconeixements, convalidacions o adaptacions, i es conserva la qualificació obtinguda originalment.

 

Passos a seguir:

1. Per accedir a l'aplicació en línia necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:

  • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, teniu assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordeu la contrasenya, accediu directament a la sol·licitud.
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordeu la teva contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.

2. Introduïu les dades personals i acadèmiques en els diferents apartats de la sol·licitud.

3. Escanegeu els documents necessaris personals i acadèmics i adjunteu-los a la sol·licitud. Els documents s'adjunten en format .pdf, .jpg o .doc (màxim 4 MB).

4. Aboneu la taxa de la sol·licitud obligatòria (54,54€)

5. Si voleu, podeu descarregar-vos el comprovant de la sol·licitud.


 

Resolució d'accés per canvi d'estudis universitaris espanyols curs 2024/25  (es publicaràn el 19 de juny de 2024)

Les persones admeses rebran l'última setmana de juny un correu electrònic amb tota la informació referent a la matrícula.

Les persones que no han estat admeses poden passar per la gestió acadèmica a recollir la documentació original que han presentat. La custòdia d'aquesta documentació es donarà per finalitzada el 14 d'octubre de 2024.

Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció d'aquesta documentació.