Curs 2022-2023

Curs 2022-2023


ACCÉS PER CANVI D'ESTUDIS AMB TITULACIONS UNIVERSITÀRIES  ESTRANGERES

Oferta de places

Titulació Places
Grau de Periodisme 4
Grau de Publicitat i Relacions Públiques 2
Grau de Comunicació Audiovisual 2
Grau de Comunicació Interactiva 1
Grau de Comunicació de les Organitzacions 1Calendari

  • Presentació de sol·licituds: del 25 de febrer fins el 4 d'abril de 2022
  • Publicació de la resolució d'admissió: el 16 de juny de 2022
  • Matriculació: a determinar


Lloc on presentar la sol·licitud i la documentació

Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació (pots consultar l'horari aquí)

També pots enviar-la per correu certificat a:

Facultat de Ciències de la Comunicació
Gestió Acadèmica

Edifici I - Carrer de la Vinya s/n
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 

AVÍS: Les persones que no han estat admeses poden passar per la gestió acadèmica a recollir la documentació original que han presentat. La custòdia d'aquesta documentació es donarà per finalitzada el 14 d'octubre de 2022, data d'acabament del curs pel qual s'ha sol·licitat l'accés. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció d'aquesta documentació.
 

 

Resolució d'accés per canvi d'estudis amb titulacions universitàries estrangeres curs 2022/23

Les persones admeses rebran l'última setmana de juny un correu electrònic amb tota la informació referent a la matrícula.