Curs 2024-2025

Curs 2024-2025


ACCÉS PER CANVI D'ESTUDIS AMB TITULACIONS UNIVERSITÀRIES  ESTRANGERES

OFERTA DE PLACES

Titulació Places
Grau de Periodisme 3
Grau de Publicitat i Relacions Públiques 2
Grau de Comunicació Audiovisual 2
Grau de Comunicació Interactiva 1
Grau de Comunicació de les Organitzacions    1


CALENDARI


LLOC ON PRESENTAR LA SOL·LICTUD I LA DOCUMENTACIÓ

Abans d'iniciar la sol·licitud en línia LLEGIU DETINGUDAMENT l’acord d’oferta de places i criteris d’admissió per canvi d’estudis universitaris estrangers.

MOLT IMPORTANT: tota la documentació que s'adjunti a la sol·licitud haurà de complir amb els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Passos a seguir:

1. Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:

  • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-te
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, teniu assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordeu la contrasenya, accediu directament a la sol·licitud
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordeu la teva contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los

2. Introduïu les dades personals i acadèmiques en els diferents apartats de la sol·licitud.

3. Escanegeu els documents necessaris personals i acadèmics i adjunteu-los a la sol·licitud. Els documents s'adjunten en format .pdf, .jpg o .doc (màxim 4 MB).

4. Aboneu la taxa de la sol·licitud obligatòria (54,54€)

5. Si voleu, podeu descarregar-vos el comprovant de la sol·licitud d'admissió.

 

Resolució d'accés per canvi d'estudis amb titulacions universitàries estrangeres curs 2024/25 (es publicaràn el 19 de juny de 2024)

Les persones admeses rebran l'última setmana de juny un correu electrònic amb tota la informació referent a la matrícula.

Les persones que no han estat admeses poden passar per la gestió acadèmica a recollir la documentació original que han presentat. La custòdia d'aquesta documentació es donarà per finalitzada el 14 d'octubre de 2024.

Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció d'aquesta documentació.