Matrícula i pagament

Matrícula

La matrícula queda formalitzada un cop s'ha fet el pagament.
La gestió acadèmica enviarà un correu a l'estudiant per confirmar la matrícula al curs.

En cas de necessitar una factura o un document acreditatiu de la inscripció al curs, cliqueu
aquí i ompliu la informació demanada.
Modificacions i anul·lacions de matrícula

En cas que no s'aconsegueixi el nombre mínim de matrícules requerides per el curs, el centre pot cancel·lar-lo i retornar els diners a les persones ja matriculades.

No es retornarà íntegrament l'import de la matrícula quan les causes siguin imputables a l'estudiant.