Guies de la llicenciatura de Traducció i Interpretació

Per a guies d'altres cursos podeu consultar el repositori digital de la UAB: ddd.uab.cat

Guies antigues en castellà per a tràmits fora de Catalunya

Aquestes guies són genèriques,  vàlides per a qualsevol any acadèmic i estan en castellà. Per a convalidacions i tràmits amb institucions de fora de Catalunya cal que les imprimiu i ens les feu arribar perquè els posem el segell de la Facultat.
 

22054 Català A1 (PDF, )
22054 Català A1 (per a no-catalanoparlants) (PDF, )
22055 Castellà A1 (PDF, )
22055 Castellà A1 (Erasmus) (PDF, )
22059 Anglès B1 (PDF, )
22060 Francès B1 (PDF, )
22062 Alemany B1 (PDF, )
22063 Anglès C1 (PDF, )
22064 Francès C1 (PDF, )
22065 Alemany C1 (PDF, )
22066 Italià C1 (PDF, )
22067 Portuguès C1 (PDF, )
22068 Rus C1 (PDF, )
22069 Àrab C1 (PDF, )
22070 Japonès C1 (PDF, )
22071 Xinès C1 (PDF, )
22073 Traducció Directa de l'Anglès B1 al Català (PDF, )
22074 Traducció Directa del Francès B1 al Català (PDF, )
22075 Traducció Directa de l'Alemany B1 al Català (PDF, )
22076 Traducció Directa de l'Anglès B1 al Castellà (PDF, )
22077 Traducció Directa del Francès B1 al Castellà (PDF, )
22078 Traducció Directa de l'Alemany B1 al Castellà (PDF, )
22079 Català A2 (PDF, )
22079 Català A2 (per a no-catalanoparlants) (*) (PDF, )
22080 Castellà A2 (PDF, )
22080 Castellà A2 (Erasmus) (PDF, )
22084 Anglès B2 (PDF, )
22085 Francès B2 (PDF, )
22086 Alemany B2 (PDF, )
22087 Anglès C2 (PDF, )
22088 Francès C2 (PDF, )
22089 Alemany C2 (PDF, )
22090 Italià C2 (PDF, )
22091 Portuguès C2 (PDF, )
22092 Rus C2 (PDF, )
22093 Àrab C2 (Compartida amb el Grau) (PDF, )
22094 Japonès C2 (PDF, )
22095 Xinès C2 (PDF, )
22097 Traducció directa de l'Anglès B2 al Català (PDF, )
22098 Traducció directa del Francès B2 al Català (PDF, )
22099 Traducció directa de l'Alemany B2 al Català (PDF, )
22100 Traducció Directa de l'Anglès B2 al Castellà (PDF, )
22101 Traducció Directa del Francès B2 al Castellà (PDF, )
22102 Traducció Directa de l'Alemany B2 al Castellà (PDF, )
22103 Introducció a la Informàtica Aplicada a la Traducció (PDF, )
22105 Lingüística Aplicada a la Traducció (PDF, )

22104 Documentació Aplicada a la Traducció (PDF, )
22107 Seminari B Anglès (PDF, )
22108 Seminari B Francès (PDF, )
22109 Seminari B Alemany (PDF, )
22113 Català A3 (PDF, )
22114 Castellà A3 (PDF, )
22115 Anglès B3 (PDF, )
22116 Francès B3 (PDF, )
22117 Alemany B3 (PDF, )
22118 Anglès C3 (PDF, )
22119 Francès C3 (PDF, )
22120 Alemany C3 (PDF, )
22377 Italià C3 (PDF, )
22378 Portuguès C3 (PDF, )
22379 Rus C3 (PDF, )
22380 Àrab C3 (PDF, )
22381 Japonès C3 (PDF, )
22382 Xinès C3 (PDF, )
22387 Català A4 (PDF, )
22388 Castellà A4 (PDF, )
22389 Anglès B4 (PDF, )
22390 Francès B4 (PDF, )
22391 Alemany B4 (PDF, )
22392 Anglès C4 (PDF, )
22393 Francès C4 (PDF, )
22394 Alemany C4 (PDF, )
22395 Italià C4 (PDF, )
22396 Portuguès C4 (PDF, )
22397 Rus C4 (PDF, )
22398 Àrab C4 (PDF, )
22399 Japonès C4 (PDF, )
22400 Xinès C4 (PDF, )
22402 Traducció A-A (PDF, )
22417 Traducció Directa de l Anglès al Català B3 (PDF, )
22418 Traducció Directa del Francès al Català B3 (PDF, )
22419 Traducció directa de l'Alemany B3 al Català (PDF, )
22420 Traducció Directa de l'Anglès B3 al Castellà (PDF, )
22421 Traducció Directa del Francès B3 al Castellà (PDF, )
22422 Traducció Directa de l'Alemany B3 al Castellà (PDF, )
22423 Traducció Inversa de l'Anglès B al Català (PDF, )
22424 Traducció Inversa al Francès B del Català (PDF, )
22425 Traducció Inversa a l'Alemany B del Català (PDF, )
22426 Traducció Inversa a l Anglès B del Castellà (PDF, )
22427 Traducció Inversa al Francès B del Castellà (PDF, )
22428 Traducció Inversa a l'Alemany B del Castellà (PDF, )
22429 Seminari de Traducció de l'Anglès B al Català (PDF, )
22430 Seminari de Traducció Directa del Francès B al Català (PDF, )
22431 Seminari de Traducció Directa de l'Alemany B al Català (PDF, )
22432 Seminari de Traducció Directa Anglès B al Castellà (PDF, )
22433 Seminari de Traducció Directa del Francès B al Castellà (PDF, )
22434 Seminari de Traducció Directa de l'Alemany B al Castellà (PDF, )

 

 

22404 Introducció a la Terminologia i a la Lexicologia (PDF, )
22408 Seminari Anglès C (PDF, )
22409 Seminari Francès C (PDF, )
22410 Seminari Alemany C (PDF, )
22411 Seminari Italià C (PDF, )
22412 Seminari Portuguès C (PDF, )
22413 Seminari Rus C (PDF, )
22414 Seminari Àrab C (PDF, )
22415 Seminari Japonès C (PDF, )
22416 Seminari Xinès C (PDF, )
22446 Anglès C5 (PDF, )
22447 Francès C5 (PDF, )
22448 Alemany C5 (PDF, )
22449 Italià C5 (PDF, )
22450 Portuguès C5 (PDF, )
22451 Rus C5 (PDF, )
22452 Àrab C5 (PDF, )
22453 Japonès C5 (PDF, )
22454 Xinès C5 (PDF, )
22455 Traducció Directa de l'Anglès C1 (PDF, )
22456 Traducció Directa del Francès C1 (PDF, )
22457 Traducció Directa de l'Alemany (PDF, )
22458 Traducció Directa de l'Italià C1 (PDF, )
22459 Traducció Directa del Portuguès C1 (PDF, )
22460 Traducció Directa del Rus C1 (PDF, )
22461 Traducció Directa de l'Àrab C1 (PDF, )
22462 Traducció Directa del Japonès C1 (PDF, )
22463 Traducció Directa del Xinès C1 (PDF, )
22464 Traducció Especialitzada de l'Anglès B1 al Català (Jurídic)(*) (PDF, )
22464 Traducció Especialitzada de l'Anglès B1 al Català (Científic) (PDF, )
22465 Traducció Especialitzada del Francès B1 al Català (PDF, )
22466 Traducció Especialitzada de l'Alemany B1 al Català (científicotècnica) (PDF, )
22467 Traducció Especialitzada B1 Anglès al Castellà (Jurídico-Econòmica) (PDF, )
22467 Traducció Especialitzada B1 Anglès al Castellà (Científico-tècnica) (PDF, )
22468 Traducció Especialitzada del Francès B1 al Castellà (PDF, )
22469 Traducció Especialitzada de l'Alemany B1 al Castellà (PDF, )
22472 Anglès C6 (PDF, )
22473 Francès C6 (PDF, )
22474 Alemany C6 (PDF, )
22475 Italià C6 (PDF, )
22476 Portuguès C6 (PDF, )
22477 Rus C6 (PDF, )
22478 Àrab C6 (PDF, )
22479 Japonès C6 (PDF, )
22480 Xinès C6 (PDF, )
22481 Traducció Directa de l'Anglès C2 (PDF, )
22482 Traducció Directa del Francès C2 (PDF, )
22483 Traducció Directa de l'Alemany C2 (PDF, )
22484 Traducció Directa de l'Italià C2 (PDF, )
22485 Traducció Directa del Portuguès C2 (PDF, )
22486 Traducció Directa del Rus C2 (PDF, )
22487 Traducció Directa de l'Àrab C2 (PDF, )
22488 Traducció Directa del Japonès C2 (PDF, )
22489 Traducció Directa del Xinès C2 (PDF, )
22490 Traducció Especialitzada Directa Anglès B2 al Català (Jurídico-Econòmica) (PDF, )
22490 Traducció Especialitzada Directa Anglès B2 al Català (Científico-Tècnica) (PDF, )
22491 Traducció Especialitzada Directa Francès B2 al Català (PDF, )
22492 Traducció Especialitzada Directa Alemany B2 al Català (PDF, )
22493 Traducció Especialitzada Directa Anglès B2 al Castellà (Jurídica) (PDF, )
22493 Traducció Especialitzada Directa Anglès B2 al Castellà (Científico-tècnica) (PDF, )
22494 Traducció Especialitzada Directa Francès B2 al Castellà (PDF, )
22495 Traducció Especialitzada Directa Alemany B2 al Castellà (PDF, )
22498 Tècniques d'Interpretació Consecutiva (Alemany-Català) (PDF, )
22498 Tècniques d'Interpretació Consecutiva (Francès-Castellà) (PDF, )
22498 Tècniques d'Interpretació Consecutiva (Anglès-Català) (PDF, )
22498 Tècniques d'Interpretació Consecutiva (Francès-Català) (PDF, )
22498 Tècniques d'Interpretació Consecutiva (Anglès-Castellà) (PDF, )
22498 Tècniques d'Interpretació Consecutiva (Alemany-Castellà) (PDF, )
22500 Pràctiques d'Interpretació Consecutiva Anglès-Català (PDF, )
22501 Pràctiques d'Interpretació Consecutiva Francès-Català (PDF, )
22502 Pràctiques d'Interpretació Consecutiva Alemany-Català (PDF, )
22503 Pràctiques d'Interpretació Consecutiva Anglès-Castellà (PDF, )
22504 Pràctiques d'Interpretació Consecutiva Francès-Castellà (PDF, )
22505 Pràctiques d'Interpretació Consecutiva Alemany-Castellà (PDF, )
22537 Tècniques d'Interpretació Simultània (Francès-Castellà) (PDF, )
22537 Tècniques d'Interpretació Simultània (Anglès-Castellà) (PDF, )
22537 Tècniques d'Interpretació Simultània (Francès-Català) (PDF, )
22537 Tècniques d'Interpretació Simultània (Alemany-Castellà) (PDF, )
22537 Tècniques d'Interpretació Simultània (Alemany-Castellà) (*) (PDF, )
22537 Tècniques d'Interpretació Simultània (Anglès-Català) (PDF, )
22538 Pràctiques d'Interpretació Simultània Anglès-Català (PDF, )
22539 Pràctiques d'Interpretació Simultània Francès-Català (PDF, )
22540 Pràctiques d'Interpretació Simultània Alemany-Català (PDF, )
22541 Pràctiques d'Interpretació Simultània Anglès-Castellà (PDF, )
22542 Pràctiques d'Interpretació Simultània Francès-Castellà (PDF, )
22543 Pràctiques d'Interpretació Simultània Alemany-Castellà (PDF, )
22548 Teoria de la Traducció (PDF, )

22507 Traducció Directa de l'Anglès C3 (PDF, )
22508 Traducció Directa del Francès C3 (PDF, )
22509 Traducció Directa de l'Alemany C3 (PDF, )
22510 Traducció Directa de l'Italià C3 (PDF, )
22511 Traducció Directa del Portuguès C3 (PDF, )
22512 Traducció Directa del Rus C3 (PDF, )
22513 Traducció Directa de l'Àrab C3 (PDF, )
22514 Traducció Directa del Japonès C3 (PDF, )
22515 Traducció Directa del Xinès C3 (PDF, )
22516 Rus C7 (PDF, )
22517 Àrab C7 (PDF, )
22518 Japonès C7 (PDF, )
22519 Xines C7 (PDF, )
22522 Traducció Directa de l'Anglès C4 (PDF, )
22523 Traducció Directa del Francès C4 (PDF, )
22524 Traducció Directa de l'Alemany C4 (PDF, )
22525 Traducció Directa de l'Italià C4 (PDF, )
22526 Traducció Directa del Portuguès C4 (PDF, )
22527 Traducció Directa del Rus C4 (PDF, )
22528 Traducció Directa de l'Àrab C4 (PDF, )
22529 Traducció Directa del Japonès C4 (PDF, )
22530 Traducció Directa del Xinès (PDF, )
22531 Rus C8 (PDF, )
22532 Àrab C8 (PDF, )
22533 Japonès (PDF, )
22534 Xines C8 (PDF, )
22544 Informàtica Aplicada a la Traducció (PDF, )
22545 Terminologia Aplicada a la Traducció (PDF, )
22579 Seminari de Traducció Especialitzada Directa Anglès-Català (PDF, )
22580 Seminari de Traducció Especialitzada Directa Francès-Català (PDF, )
22581 Seminari de Traducció Especialitzada Directa Alemany-Català (PDF, )
22582 Seminari de Traducció Especialitzada Directa Anglès-Castellà (PDF, )
22583 Seminari de Traducció Especialitzada Directa Francès-Castellà (PDF, )
22584 Seminari de Traducció Especialitzada Directa Alemany-Castellà (PDF, )
22585 Seminari de Traducció Especialitzada Inversa Anglès B del Català (*) (PDF, )
22586 Seminari de Traducció Especialitzada Inversa Francès B del Català (PDF, )
22587 Seminari de Traducció Especialitzada Inversa Alemany B del Català (PDF, )
22588 Seminari de Traducció Especialitzada Inversa Anglès B del Castellà (PDF, )
22589 Seminari de Traducció Especialitzada Inversa del Francès al Castellà (PDF, )
22590 Seminari de Traducció Especialitzada Inversa Alemany-Castellà (PDF, )

Llicenciatura en Traducció i Interpretació: assignatures optatives

Per a consultar programes d'altres anys podeu anar a la Biblioteca d'Humanitats o consultar el web ddd.uab.cat.

 

22435 Literatura Catalana (PDF, )
22436 Literatura Espanyola (PDF, )
22437 Cultura i Societat Catalanes (PDF, )
22438 Cultura i Societat Castellanes (PDF, )
22439 Literatura Anglesa (*) (PDF, )
22440 Literatura Francesa (PDF, )
22441 Literatura Alemanya (PDF, )
22443 Introducció als Estudis Literaris (PDF, )
22496 Seminari de Català (PDF, )
22497 Seminari de Castellà (PDF, )
22535 Pràctiques d'Interpretació de Conferències (Anglès) (PDF, )
22535 Pràctiques d'Interpretació de Conferències (Alemany) (*) (PDF, )
22535 Pràctiques d'Interpretació de Conferències (Francès) (*) (PDF, )
22549 Seminari de Traducció Directa de l'Anglès C (PDF, )
22550 Seminari de Traducció Directa del Francès C (PDF, )
22551 Seminari de Traducció Directa d'Alemany C (PDF, )
22552 Seminari de Traducció Directa de l'Italià C (PDF, )
22553 Seminari de Traducció Directa del Portuguès C (PDF, )
22554 Seminari de Traducció Directa del Rus C (PDF, )
22555 Seminari de Traducció Directa de l'Àrab C (PDF, )
22556 Seminari de Traducció Directa del Japonès C (PDF, )
22557 Seminari de Traducció Directa del Xinès C (PDF, )
22558 Seminari Anglès B (2n Cicle) (PDF, )
22559 Seminari Francès B (2n Cicle) (PDF, )
22560 Seminari Alemany B (2n Cicle) (PDF, )
22561 Traducció Literària de l'Anglès al Català (PDF, )
22562 Traducció Literària del Francès al Català (PDF, )
22563 Traducció Literària de l'Alemany al Català (PDF, )
22564 Traducció Literària de l'Anglès al Castellà (PDF, )
22565 Traducció Literària del Francès al Castellà (PDF, )
22566 Traducció Literària de l'Alemany al Castellà (PDF, )
22567 Literatura Italiana (PDF, )
22568 Literatura Portuguesa (PDF, )
22569 Literatura Russa (PDF, )
22570 Literatura Àrab (PDF, )
22571 Literatura Japonesa (PDF, )
22572 Literatura Xinesa (PDF, )