Videotutorial correu @autonoma i canvi de la paraula de pas

IMG_canvicontrasenya

Recordeu que l'adreça institucional de l'alumnat és @autonoma. En aquest tutorial tenim informació de  de com accedir al mail @autonoma, i com canviar la paraula de pas si teniu problemes per accedir al compte de correu institucional. 

20/12/2021

A l’inici d’aquest curs 2021-2022, l’alumnat va ser informat del canvi d’adreça electrònica, ja que aquesta passava de ser @e-campus.uab.cat a @autonoma.cat. Us recordem que aquesta adreça està inutilitzada.

A més, el correu de difusió que té el professorat/deganat/rectorat és el d’@autonoma i és per aquesta via on s’envia tota la informació i les actualitzacions, per tant, és important anar-lo revisant amb freqüència. És el canal de comunicació amb la universitat, és molt important escriure des d'@autonoma i no des de comptes de correus privats. 

Podeu veure el videotutorial de com accedir al correu @autonoma.cat i com canviar la paraula de pas en aquest enllaç.

 

Per a qualsevol dubte, es pot contactar amb el Centre d’Atenció i Suport (CAS) de la UAB, ja sigui per correu electrònic: cas@uab.cat o per telèfon: 935812100.