Retiment de comptes 2015-2021

Persones de l'equip de Deganat

Amb les eleccions de nou equip de deganat clou el mandat dels dos equips liderats pel Dr. Joan Carbonell (2015-2021). És hora de retre comptes dels objectius fixats en els programes electorals.

28/04/2021

Amb motiu de les eleccions del proper dia 29 d’abril d’un nou equip de deganat, el degà Joan Carbonell va retre comptes de la seva gestió a la Junta Permanent de Facultat del dia 15 d’abril.

Per tal que tota la comunitat universitària de la Facultat de Filosofia i Lletres en tingui coneixement, es pot consultar en aquest enllaç el document que de manera sinòptica resumeix els principals objectius establerts en els dos programes electorals i el grau de consecució.