Projectes i Ajuts d'Innovació Docent 2023 concedits a membres de la Facultat

Exterior de la Facultat de Filosofia i Lletres

En finalitzar el curs 2022-2023 s’han concedit per part de la UAB els projectes d’innovació docent, dels quals quatre han estat concedits a membres de la Facultat. Per part seva, la Facultat ha atorgat  sis ajuts econòmics per a la realització d’activitats docents innovadores.  

18/09/2023

La UAB ha concedit ajuts als següents Projectes d’Innovació i Millora de la Qualitat Docent 2023 presentats per membres de la Facultat. Aquests projectes reben suport econòmic i reconeixement institucional com a bona pràctica: 

  • “Les Humanitats digitals i el Romanticisme: Una eina d’aprenentatge de competències bàsiques i transversals”. IP: Montserrat Amores  

  • “Cap a una col·laboració transdisciplinària entre literatura i lingüística angleses sobre la construcció discursiva del gènere”. IP: Maria Rosa Garrido, Nicholas Spengler. 

  • “Conceptes acústics en graus d’humanitats: Dimensions d’aprenentatge i instruments d’avaluació”. IP: David Vidal. 

  • “Tocar la Història: Disseny de material multimèdia didàctic a partir del Fons de Reserva i de la Cartoteca General de la UAB". IP: Doris Moreno 

La Facultat de Filosofia i Lletres ha atorgat 6 ajuts econòmics per a la realització d’activitats docents innovadores durant el curs 2023-2024: 

  • “Aprendre a viure en un món(quasi) sense combustibles fòssils en perspectiva històrica”. Responsable: Vicent Royo  

  • “Aplicacions didàctiques dels jocs deductius i dels jocs de simulació històrica”. Responsables: Pilar Dellunde – Agustí Alemany 

  • “TFG: ANTIQUAE FEMINAE. Les Hermaede la domus2B d'Empúries i la reconstrucció digital del seu context arqueològic original”. Responsable: Montserrat Claveria. 

  • “Exposició “50 anys de la UAB: etnografies del Campus”. Responsable: Isabel Graupera 

  • “Certamen ProjectAR-TE”. Responsable: Carles Sànchez 

  • “Socialitzem el TFG II”. Responsables: Begonya Sáez, Irene Gómez, Stefania Fantauzzi, Àlex Mumbrú. 

La III Jornada d’Innovació Docent de la Facultat que tindrà lloc a la primavera de 2024 recollirà bona part de les conclusions d’aquests projectes i activitats.