Participa en les enquestes de satisfacció del segon semestre

Enquestes d'evaluació segon semestre 2021-2022

S’obre el termini per contestar les enquestes de satisfacció del segon semestre del curs 2022-2023, corresponents a l’avaluació de l’actuació docent i l’avaluació d’assignatures/mòduls. Les enquestes es troben disponibles del 17 d’abril al 15 de juny de 2023.

14/04/2023

S’han obert els calendaris personalitzats per a cada centre o titulació on, des de la pàgina web d’enquestes, es podran respondre dues enquestes de qualitat docent sobre el segon semestre del curs 2022-2023. D’una banda, trobareu activa l’Enquesta d’Avaluació de l’Actuació Docent del professorat, on es recull la satisfacció de l’estudiant amb l’actuació docent, i, d’altra banda, l’Enquesta d’Avaluació de les Assignatures/Mòduls, on es recull la satisfacció d’aquestes per part dels estudiants.

Les titulacions de la Universitat són d’avaluació contínua per a la millora, i és imprescindible l’opinió de l’alumnat a l’hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament de l’oferta formativa, el contingut i l’actuació que desenvolupa el professorat. Les valoracions permeten introduir els ajustos i millores necessàries per a que es compleixin les expectatives educatives dels estudiants.

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que atorga l’alumat mitjançant la realització d’ambdues enquestes. La identificació personal de l’alumnat només és necessària per verificar que l’alumne respon només als qüestionaris que li corresponen. Més informació al web de la UAB.