Nova instrucció 8/2021 per la qual es modifiquen les mesures en matèria de salut pública

Plaça Cívica de la UAB

D’acord amb les noves mesures anunciades per la Generalitat de Catalunya, la UAB ha adaptat els criteris per a la seva aplicació mitjançant la Instrucció 8/2021 del gerent. La FUAB i les entitats de la Corporació continuen les mateixes directrius que la universitat. En aquest sentit, la docència es manté igual que la instrucció anterior fins a final de curs. El personal d'administració i serveis anirà incrementant la seva presencialitat, a partir del 7 de juny.

04/06/2021

Atesa la millora de les dades epidemiològiques i amb l’objectiu d’adaptar les mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social dictades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per aturar la transmissió del virus de la Covid-19 i protegir la salut de la població, la Universitat Autònoma de Barcelona ha adoptat la Instrucció 8/2021 del gerent. En el marc de la situació d’emergència actual, la FUAB i les entitats de la Corporació UAB continuen les mateixes les directrius aplicades a la Universitat.

En aquest sentit, us informem que la nova situació, que estarà vigent a partir del dilluns 7 de juny i fins al 31 d’agost, llevat de l’establiment de criteris més restrictius per part del Departament de Salut, es manté, pel que fa a la docència, en una presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 30% de l’alumnat de cada centre, sempre condicionat per l’aplicació del distanciament obligatori a les aules, els passadissos i els espais comuns. Aquest percentatge de presencialitat es mantindrà fins a la finalització del curs acadèmic actual.

Pel que fa a l’administració i serveis, amb l’objectiu de preparar el progressiu retorn a la normalitat laboral, es permet el treball a distància fins a 3 dies setmanals. Queda sense efectes la condició d’haver d’establir alternança entre equips (“bombolles”). Com fins ara, les persones que durant aquest període prestin serveis presencials poden acollir-se, si les seves funcions ho permeten, a fer jornada continuada i amb una presència obligada de 9:30 a 14:00h i es possibilita combinar la jornada presencial amb el treball a distància.

Finalment, es permet reprendre la celebració presencial de congressos, convencions i activitats assimilables, amb el 50% d’aforament autoritzat, extremant les mesures de prevenció, ventilació i seguretat.

Per a més informació, consulteu el Pla de contingència i protocol d’organització de la UAB. i visiteu el Web sobre el coronavirus.