Nou programa de suport a la docència en anglès

Docència anglès

El Servei de Llengües ofereix als centres formació de capacitació del personal acadèmic per impartir docència en anglès, en dos cursos segons el nivell d’anglès dels participants. Es recomana partir d’una prova diagnòstica d’anglès que es pot fer als centres.

12/09/2018

El Servei de Llengües ofereix un programa de suport al professorat que ha de fer docència en anglès que consta de quatre accions. El programa està pensat perquè el professorat realitzi les accions seguint l’ordre de menys a més nivell, però és possible incorporar-se al programa al nivell corresponent que tingui cada participant.
 
Les dues primeres accions són cursos: el primer, Intensive English for Academic Staff i el segon, English as a Medium of Instruction (EMI) Intensive Training. Els participants disposaran de vídeos i altres recursos allotjats a la plataforma Coursera, al MOOC English for Teaching Purposes del que és autor el Servei de Llengües.
 
La tercera acció és una pràctica docent que consisteix en què un professor o professora d’anglès del Servei de Llengües assisteix com a observador/a a una classe impartida en anglès per cada participant del programa. Posteriorment es realitza un retorn individual de l’observació amb indicacions per a la millora.
 
La quarta acció consisteix en una acreditació de la capacitació per fer docència en anglès mitjançant un examen interuniversitari (UAB, UPF, UdG i UIC) que avalua principalment la capacitat d’expressar-se oralment i per escrit en un context acadèmic.

Més informació: Programa de suport al professorat que ha de fer docència en anglès

 

Notícies relacionades

Foodtrucks2017

Darreres activitats de la Setmana Saludable i Sostenible a la UAB

Del 8 al 12 d'abril tindran lloc les darreres activitats de la Setmana Saludable i Sostenible adreçades a tota la comunitat universitària. El dimarts 9 d'abril serà la caminada al campus de Sabadell i el dijous 11 d'abril, a l'eix Nord del campus de Bellaterra, hi haurà food-trucks de les 12 a les 14 h. Llegir més

Totes les notícies