Nota de l'Equip de Deganat en relació amb el Dr. Junqueras

ComunicatDeganat

L’Equip de Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres manté l’opinió publicada el dia 20 de novembre de 2017 en el comunicat conjunt amb les Facultats de Ciències de la Comunicació i de Traducció i Interpretació, de les quals el Dr. Junqueras ha estat docent, en el sentit que estima injustificada i desmesurada l’aplicació de la mesura cautelar de privació provisional de llibertat sense fiança.

20/11/2017

L’Equip de Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres, arran de les darreres notícies sobre el procediment judicial obert contra el Dr. Oriol Junqueras, professor del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB, a causa de l’exercici del seu càrrec de vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, després que hagi complert més d’un any de presó preventiva:

Manté l’opinió publicada el dia 20 de novembre de 2017 en el comunicat conjunt amb les Facultats de Ciències de la Comunicació i de Traducció i Interpretació, de les quals el Dr. Junqueras ha estat docent, en el sentit que estima injustificada i desmesurada l’aplicació de la mesura cautelar de privació provisional de llibertat sense fiança;

Considera que la imputació de càrrecs molt greus, els quals no susciten ampli consens entre els juristes espanyols i europeus, entorpeix enormement trobar vies de solució política al conflicte que és a l’origen;

I continua reclamant una revisió de la presó provisional, que dugui a la seva posada en llibertat alhora que de totes les persones que es troben en la seva situació pels mateixos motius.


 

Notícies relacionades

Totes les notícies