Montserrat Iglesias-Lucía analitza l'evolució i reptes de la seguretat corporativa a "Seguritecnia"

Montserrat Iglesias-Lucía, Directora de l'Escola

La Directora de l'Escola participa en el darrer número de la revista "Seguritecnia" amb un article d'opinió on fa una anàlisi de la transformació de la seguretat pública i la corporativa cap a la prevenció i seguretat integral de la societat i de les empreses, focalitzant-se no només en la gestió dels riscos visibles, sinó també considerant els invisibles que tenen més incidència, tant en el conjunt de la població com en les companyies.

09/09/2019

Montserrat Iglesias-Lucía, Directora de l'Escola, parla sobre "La seguridad corporativa: retos presentes y futuros" en un article d'opinió publicat a la revista especialitzada "Seguritecnia", on fa una anàlisi de l'evolució de la gestió de la seguretat pública i de la seguretat de les organitzacions privades, arrel de la rellevància que va adquirint la conscienciació dels riscos per tal de protegir a la societat i a les empreses.

La docent comtempla que es va transformar la seguretat pública cap a un model de seguretat humana quan les polítiques de seguretat van posar èmfasi a la persona per tal de protegir-la de possibles riscos, no només visibles (delictes, etc), sinó també dels invisibles que no eren percebuts com a amenaces (riscos ambientals, de salud pública, accidents de trànsit, etc.), però que tenien més incidència negativa en el conjunt de la població.

Gràcies a les denúncies dels moviments ciutadans es va produir aquesta conscienciació dels riscos i es van sol·licitar als estats polítiques de prevenció i seguretat integral per tal d'anticipar-se a aquestes possibles amenaces envers la societat. D'aquesta manera es van implantar regulacions preventives amb aquesta finalitat.

L'autora de l'article comenta que en l'àmbit corporatiu també es va produir una transformació on a part de protegir els actius o produccions de l'empresa (riscos visibles), es va copsar que les amenaces més perjudicials eren les invisibles (pèrdua de talent dins l'organització, de clients, desprestigi de la marca, ciberriscos, entre altres). En aquest sentit, també es va posar l'èmfasi a la seguretat integral, formant els professionals en camps interdisciplinaris per detectar i donar resposta eficient als diferents riscos corporatius.

Segons Iglesias-Lucía, les corporacions han d'afrontar els nous reptes per de saber gestionar i planificar riscos no només dins del seu àmbit organitzatiu, sinó fora d'ell, sobre els impactes que puguin generar envers la societat. Per això indica que "les empreses han d'implementar compliance preventius que ajudin a gestionar i minimitzar els riscos corporatius no només a nivell penal sinó també a nivell de seguretat integral".

Podeu llegir l'article íntegrament, a l'enllaç.

 

Notícies relacionades

Lectura de la tesi de la professora Estela Gutiérrez

Estela Gutiérrez obté el Doctorat amb una recerca sobre la problemàtica de l'exposició als tòxics

La professora de l'Escola, Estela Gutiérrez, va obtenir el Doctorat en Seguretat Humana i Dret Global, amb una recerca que analitzava la regulació i problemàtica de les substàncies químiques tòxiques conegudes com EDCs, que tenen impactes negatius sobre la salut pública i la seguretat humana. La tesi, que es va presentar a la Facultat de Dret de la UAB, va rebre la qualificació de Cum Laude.

Totes les notícies