Mesures per a la finalització de l'activitat docent del primer semestre

Mesures finalització activitat docent primer semestre
Mesures finalització activitat docent primer semestre

L'equip de direcció de l’Escola d'Enginyeria concreta les mesures de l’Equip de Govern de la UAB sobre la finalització del primer semestre. Per a la finalització del primer semestre l'activitat docent es manté presencial amb un aforament del 100% i extremant-ne les mesures de protecció.

12/01/2022

Atesa la situació epidemiològica actual, és previsible que en les properes dues setmanes es detectin casos de contagis per covid-19, tant entre el professorat com entre l’alumnat. No obstant això, es manté la presencialitat de les proves avaluatives que havien estat previstes en aquesta modalitat. El professorat preveurà una alternativa d'avaluació per a l’alumnat que no pugui fer la prova en la data prevista a causa de la covid, tot garantint-ne el dret a la recuperació.

L'activitat docent a les aules es farà assegurant la ventilació, amb les finestres i amb la porta de l'aula obertes. Caldrà que tothom dugui la mascareta correctament posada en tot moment. També és recomanable mantenir una bona higiene de mans i respectar la màxima distància interpersonal possible.

Tant l’alumnat com el professorat en període de confinament (per haver donat positiu/va de covid-19 o per ser contacte estret d’un/a persona malalta de covid-19) hauran de comunicar aquesta situació seguint el protocol de seguiment de casos de covid-19 de la UAB i la informació publicada als espais de coordinació dels diferents estudis.

Les coordinacions de titulació i l'equip de direcció (dr.escola.enginyeria@uab.cat) som, com sempre, a la vostra disposició. No dubteu en posar-vos en contacte en cas de dubte.