Margarita Freixas, nova degana de la Facultat de Filosofia i Lletres

Margarita Freixas

La junta de la Facultat de Filosofia i Lletres ha nomenat la professora Margarita Freixas nova degana del centre. Completen l'equip del deganat Jordi Cerdà, Jordi Grau, Juan Antonio Módenes, Òscar Jané i Montserrat Capdevila.

30/04/2021

Margarita Freixas, professora del Departament de Filologia Espanyola de la UAB, ha estat escollida nova degana de la Facultat de Filosofia i Lletres per la junta del centre. Completen l'equip del deganat Jordi Cerdà, secretari i Vicedegà d'Economia i Infraestructures; Jordi Grau, vicedegà d'Alumnat i de Promoció; Juan Antonio Módenes, vicedegà de Qualitat i d'Innovació Docent; Òscar Jané; vicedegà d'Afers Acadèmics i d'Estudis de Grau; i Montserrat Capdevila, vicedegana d'Afers Acadèmics d'Estudis de Postgrau. El nou equip assumirà les seves funcions el proper 7 de maig.

Freixas és membre de l'àrea de llengua del Departament de Filologia Espanyola i ha impartit docència en els graus de Llengua i Literatura Espanyoles, Comunicació Audiovisual i Periodisme, en el Màster en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i ELE de la UAB i en el Màster Universitari en Elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic en espanyol de la UNED. Forma part del SGR Grup de Lexicografia i Diacronia i la seva recerca es centra en diversos aspectes de l'estudi de la llengua espanyola: la lexicografia i l'estudi històric del lèxic, la llengua dels textos literaris i l'estudi de fenòmens de contacte entre l'espanyol i el català.

Entre altres responsabilitats a la Facultat, ha estat coordinadora dels graus combinats, coordinadora de la Biblioteca d'Humanitats, responsable d'Igualtat i secretària del centre. Ha estat també vicedegana d'Economia, Espais i Serveis, d'Estudis de Grau i de Qualitat Docent, i de Qualitat. És membre del Claustre i del Consell de Govern de la UAB. La nova degana agafa el relleu del professor Joan Carbonell, que ha ocupat el càrrec des del 2015 fins ara.

Més informació: Facultat de Filosofia i Lletres

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Educació de qualitat