La Facultat Ciències Polítiques i de Sociologia obté l'Acreditació Institucional

Biociències i Ciències Polítiques i Sociologia obtenen l'Acreditació Institucional

Els centres de la UAB estan passant pel procés d'Acreditació Institucional que atorga AQU Catalunya. Després de Psicologia, ara l'han assolit les facultats de Biociències i de Ciències Polítiques i de Sociologia.

 

16/03/2021

Les facultats de Biociències i de Ciències Polítiques i de Sociologia han obtingut la seva Acreditació Institucional que atorga l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Es sumen així a la Facultat de Psicologia, que ja va obtenir l'acreditació l'estiu de 2020.

L'Acreditació Institucional, amb una vigència de cinc anys, permet als centres la renovació automàtica de l'acreditació de totes les titulacions de grau i de màster universitari que programen, independentment de si havien obtingut una acreditació individual o no. Permet també la sincronització del calendari de l'acreditació de les titulacions. A més a més, implica no haver d'aportar documentació addicional relativa al sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) durant els processos avaluadors de verificació o modificació de titulacions.

Prèviament, les facultats han revisat íntegrament el seu SGIQ i han obtingut la certificació favorable de la seva implantació per part d'AQU Catalunya, és a dir, que es tracta d'un sistema plenament implantat i desplegat, adequat per l'assegurament de la seva qualitat i orientat a la millora contínua de les titulacions que ofereix a l'alumnat.

Tant l'Acreditació Institucional com la certificació de la implantació del SGIQ són processos de caràcter voluntari per part de les facultats. Han estat liderats pels equips de govern de les facultats respectives, amb el suport acadèmic del Vicerectorat de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica, i el suport tècnic de centre (administració i gestió de la qualitat) i dels àmbits centrals (Oficina de Qualitat Docent i Àrea de Transformació Digital i d'Organització).

L'Acreditació Institucional dels centres forma part de l'estratègia de l'equip de govern de la UAB i del Pla estratègic Horitzó 2030, concretament de l'eix estratègic "Qualitat docent" i de l'objectiu estratègic "Promoure la qualitat docent i establir mecanismes de control i millora per tal de seguir sent un referent en aquest àmbit".

Al llarg del 2021, altres tres centres estan en procés de certificar la implantació del seu SGIQ i d'obtenir l'Acreditació Institucional i, en els propers anys, està previst que la resta de centres optin per aquests processos d'assegurament de la qualitat.

Per a més informació:
www.uab.cat/sistema-qualitat

SGIQ Facultat de Biociències

SGIQ Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia