Informació de la situació del coronavirus COVID-19

Coronavirus

En relació al coronavirus COVID-19 a la Xina, la UAB segueix les consignes dictades pel Departament de Salut, l'Agència de Salut Pública i el Ministeri de Sanitat, i es manté en contacte amb les persones que han estat o estan a la Xina per facilitar-los informació i el suport necessari.

04/02/2020

En relació a la situació del coronavirus COVID-19 a la Xina, la UAB es manté en contacte i segueix les consignes dictades pel Departament de Salut, l'Agència de Salut Pública (ASPCAT) i el Ministeri de Sanitat. En aquest sentit, els centres sanitaris, inclòs el Servei Assistencial de Salut de la UAB, tenen disponible el protocol d'actuació que dictamina l'ASPCAT si se sospita que es presenta algun cas.

La UAB es manté en contacte amb els estudiants i personal que han estat o estan a la Xina en programes d'intercanvi, per tal d'assessorar-los, mantenir-los informats i coordinar les accions que se'n puguin derivar.

Segons l'ASPCAT, "ni a Catalunya ni al conjunt de l'Estat es pot descartar que puguin aparèixer casos importats. Si això passés, la probabilitat que es produïssin casos secundaris s'estima baixa actualment ja que, amb la informació disponible, la transmissió persona a persona no és elevada i la instauració precoç de mesures de prevenció i control reduirien en gran mesura el risc".

Els símptomes més comuns inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d'aire. En casos més greus pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal i fins i tot la mort. Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna comorbiditat com la malaltia cardíaca, malaltia pulmonar o problemes d'immunitat.

El Departament de Salut estableix mantenir les mesures genèriques de protecció individual aplicables actualment enfront de malalties respiratòries, que inclouen realitzar una higiene de mans freqüent, especialment després de contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn; evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria, com tos o esternuts; mantenir una distància d'un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda; tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús en tossir o esternudar i rentar-se les mans.

El Centro de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat emet diàriament un comunicat de la situació a les 13 h, informant dels canvis i consignes a seguir.

Per a una informació més detallada, es pot accedir als portals següents:

Més informació: Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus 2019-nCoV en l’àmbit universitari

 

Notícies relacionades

Totes les notícies