Enquestes d'avaluació i de satisfacció

Enquestes d'avaluació

 

16/07/2019

Les titulacions de la UAB s'avaluen constantement per a la seva millora. Les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta formativa, el contingut de les matèries i l'actuació del professorat.

La UAB anima als seus estudiants i titulats a respondre-les ja que la seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal de que responguin a les expectatives d'aprenentatge.

Accés a les enquestes de satisfacció

Més informació: Enquestes d'avaluació

 

Notícies relacionades

Totes les notícies