Enquestes d'avaluació docent i d'assignatures del primer semestre

Feedback enquesta

Les dues enquestes de qualitat docent (avaluació de l’actuació docent i avaluació d’assignatures/mòduls) estaran disponibles fins al 17 de gener de 2024 a la pàgina web d’enquestes perquè l'alumnat les respongui.

05/12/2023

Fins al 17 de gener (consulteu el calendari que ha establert cada centre/titulació) estaran actives les dues enquestes sobre el grau de satisfacció respecte de l’activitat docent. Aquest sondeig s’adreça a les persones titulades de grau i de màster universitari el curs 2023-2024. Per accedir a les enquestes cal anar a la pàgina web d’enquestes

Els objectius d'aquestes enquestes són obtenir dades i referents sobre la satisfacció de les persones titulades de grau, màster universitari i doctorat, extreure’n conclusions i generar històrics que permetin veure i analitzar la tendència de l’evolució de la població titulada en relació amb la seva satisfacció envers la titulació finalitzada. L’opinió de l’alumnat és bàsica a l’hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament de l’oferta formativa, en el contingut de les matèries i en l’actuació docent. Aquesta valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge dels estudiants.

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l’alumnat atorga al seu professorat i a les assignatures/mòduls, ja que la identificació personal de l’alumnat –necessària per tal d’assegurar que cada estudiant només respon els qüestionaris que li corresponen– i les valoracions que fa no estan relacionades, i no hi ha possibilitat de connectar-les.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb l’Oficina de Qualitat Docent a través de l’adreça enquestes.oqd@uab.cat o consultar les FAQ.